Het fonds verstrekt geen persoons- of andere gegevens van donateurs en deelnemers aan derden of aan Stichting DAM, ook niet wie wel of niet doneren of deelnemen, tenzij de wetgever het fonds daartoe verplicht.

Bestedingspatronen en (gepercipieerde) effecten worden altijd geanonimiseerd alvorens zij geanalyseerd of gepubliceerd worden. Wel kunnen, alleen met expliciete goedkeuring van de genoemden, ervaringen en verhalen van donateurs of deelnemers worden gedeeld in bijvoorbeeld een jaarverslag of op de website.